„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, roman de Camil Petrescu, 1930 – 90 de ani de la publicare

„E îngrozitoare uneori această putere a unei singure propoziţiuni, în timpul unei convorbiri normale, ca să pornească dintr-o dată măcinarea sufletească, aşa cum din zecile de combinaţii cu şapte litere ale unui lacăt secret, una singură deschide spre interior”

— Camil Petrescu

La apariţie, în 1930, romanul lui Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, a surprins critica prin caracterul lui aparent neunitar. O poveste clasică de dragoste şi un jurnal de război, greu de legat între ele. Persoana întâi a naraţiunii nu părea suficientă pentru a fi citite împreună. Şi mai era ceva, impresia, nu chiar uşor de formulat, că nici gelozia, nici războiul nu aveau înfăţişarea cunoscută din alte romane ale vremii. Ceea ce critica n-avea cum să ştie încă era că, sub ochii ei, se petrecea o reformă a romanului pe cât de profundă, pe atât de radicală, şi că, în pofida inerţiei unui gen devenit foarte popular, romanul nu va mai fi niciodată acelaşi după Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.

Nicolae Manolescu

Donaţie din partea Episcopiei de Bălţi

 La iniţiativa Consulului General al României la Bălţi, domnului Petrişor Dumitrescu, în cadrul Centrului de Informare al României din Bălţi s-a iniţiat o colecţie de carte religioasă a Mitropoliei Basarabiei, Episcopia de Bălţi. Colecţia cuprinde 11 titluri de carte în 25 exemplare apărute la editura Basilica a Patriarhiei Române şi este o donaţiei din partea Episcopiei de Bălţi.

Documentele oglindesc evenimentele importante cu referire la activitatea Bisericii Ortodoxe Române în perioada Primului Război Mondial (1914-1918). Printre filele lucrărilor distingem informaţii ce reliefează activitatea preoţilor militari români, care au trecut prin dramele războiului fie în mijlocul credincioşilor, în parohii, fie în refugiu sau în tranşee. Sunt prezentate biografiile unor personalităţi care, militând pentru înfăptuirea idealului naţional, au contribuit nemijlocit la realizarea Marii Uniri.

Rolul Episcopiei de Bălți în viața culturală a nordului Basarabiei: retrospectivă istorică

Joi, 27 februarie 2020 la Biblioteca Ştinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost adus un Omagiu Mitropolitului Visarion Puiu. Mesaje de salut au adresat participanţilor la eveniment: Excelenţa Sa, Petrişor Dumitrescu, Consulul General al României la Bălţi, PS Antonie, Episcop de Bălţi, Mitropolia Basarabiei, Dr., conf. univ. Lidia Pădureac, Prim-prorector pentru activitate didactică al USARB.

Cu comunicări în cadrul Mesei rotunde Rolul Episcopiei de Bălți în viața culturală a nordului Basarabiei: retrospectivă istorică au venit: Pr. Dr. Florin ȚUSCANU, Visarion PUIU, un ierarh erudit, un ctitor și misionar jertfelnic; Pr. Dr. Cristinel ȘTEFAN, Înființarea Episcopiei Hotinului, o necesitate a misiunii Ortodoxe Române în Basarabia; Pr. Dr. Ioan LISNIC, Preasfinția Sa Visarion al Hotinului (1923-1935), realizări din cuprinsul Eparhiei; Dr., conf. univ. Lidia PĂDUREAC, Promovarea valorilor spirituale și naționale în școala din Basarabia interbelică; Lilia ABABII, coordonator CIR, Biblioteca Științifică USARB a prezentat expoziţia de documente Repere Istorice şi Duhovniceşti din colecţia BŞ USARB.

Evenimentul cultural dedicat marelui ierarh a fost organizat de Episcopia de Bălți, în parteneriat cu Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială.

Achiziţii noi din domeniul artă în colecţia CIR

În data de 14 februarie în cadrul Lunarului studenţilor de la ciclul I de instruire, Masteranzilor şi Doctoranzilor, studenţii grupei DDA21M au vizitat Centrul de Informare al României. Lilia Ababii, coordonatorul centrului, a prezentat studenţilor documentele noi achiziţionate din domeniile: arte plastice, sculptură, muzică, artă cinematografică care au îmbogăţit colecţia CIR.

PETRE ISPIRESCU – 190 DE ANI DE LA NAŞTERE

„Basmele lui Ispirescu, deşi sunt profund populare prin esenţă şi formă, s-au impus alături de capodoperele literaturii scrise, demonstrând vigoarea şi calitatea creaţiilor artistice izvorâte din experienţa de viaţă, din tradiţiile şi năzuinţele maselor populare. De la tipărirea celui dintâi basm al lui a trecut peste o sută de ani, şi basmele i-au fost citite până acum de toate generaţiile de şcolari, au fost de multe ori punctul de plecare în vorbirea vie, au fost de multe ori exemple pentru scriitori, au însoţit pas cu pas dezvoltarea culturii limbii româneşti.”

Corneliu Bărbulescu

5 februarie – Ziua Cititului Împreună

Ziua Internaţională a Cititului Împreună a fost marcată în cadrul Centrul de Informare al României. Lilia Ababii, coordonator CIR a prezentat vizitatorilor Centrului opere cunoscute din literatura universală semnate de: Gabriel Garcia Marquez, Paulo Coelho, Charles Dickens, Haruki Murakami, Jorge Luis Borges.

Celor îndrăgostiţi de lectură, aflaţi în căutare de noi titluri, le-au fost recomandate “101 cărţi româneşti de citit într-o viaţă” lucrare semnată de Eugen Istodorşi “Cărţi pereche în literatura română şi universală” semnată de Elisabeta Lăsconi.

Achiziţii recente în colecţia CIR

Graţie proiectului câştigat de BŞ USARB pentru Dotare cu resurse informaţionale a Centrului de Informare al României, susţinut financiar de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, colecţia Centrului s-a îmbogăţit cu noi titluri de carte.

În cadrul Orei de informare pentru bibliotecari, Lilia Ababii, coordonator CIR a trecut în revistă titluri noi de carte din domeniile: cultură, muziografie, etică şi filosofiei. Din paginile cărţilor prezentate cititorul poate afla care sunt limitele cunoaşterii, ce este datoria, cum să înţelegem puterea, ce este fericirea. Lucrările sunt publicate la editurile Polirom, Litera, Humanitas, Corint şi sunt destinate celor ce se află în căutare de răspunsuri.