APARIŢII EDITORIALE ÎN EMINESCOLOGIE

Cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii marcată la 15 ianuarie, data nașterii marelui poet național al tuturor românilor, Mihai Eminescu (1850-1889) este organizată expoziţia on-line „Toate-s vechi şi nouă toate…” apariţii editoriale în eminescologie. Expoziţia cuprinde documente din colecţia Centrului de Informare al României dar şi apariţii editoriale noi în ceea ce priveşte opera şi critica asupra operei marelui poet.

Reclame

Eminescu poetul sau mitul?

Ziua Națională a Culturii a servit drept un bun prilej de a aduce un omagiu marelui poet naţional Mihai Eminescu. În data de 16 ianuarie Centru de Informare al României a fost gazda Clubului literar „Poesis”. Membrii acestuia, elevii claselor a XII-a ai Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, ghidaţi de Dna Natalia Hariton profesoară de limbă şi literatură română, l-au omagiat pe Mihai Eminescu printr-un recital de poezie.

Elevii s-au apropiat de Eminescu consultând expoziţiea Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” vernisată în CIR, care a cuprins opera poetului şi „Manuscrisele Mihai Eminescu”, o ediţie în 2 volume, coordonată de academicianul Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române, documentele fac parte din colecţia „Carte Rară” a Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie… ”

În data de 15 ianuarie, în România şi Republica Moldova se marcheză Ziua Naţională a Culturii. Această zi are drept scop promovarea culturii naţionale, a valorilor culturale autentice, precum şi a personalităţilor artistice din domeniul culturii. Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova şi România este dedicată zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu (1850-1889), personalitate care definește valorile esențiale ale culturii naționale.

Cu acest prilej în incinta Centrului de Informare al României este organizată expoziţia de documente cu genericul „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” ce cuprinde opera şi critica asupra operei marelui poet. Doritorii de a lua act mai îndeaproape cu viaţa şi activitatea poetului pot efectua o călătorie virtuală prin spaţiile Muzeului „Mihai Eminescu” şi Casa memorială „Mihai Eminescu” utilizând resursele electronice din colecţia centrului.

COLINDE, COLINDE!

Sărbătorile de iarnă, îndeosebi Crăciunul la români, reprezentă o adevărată renaştere sufletească, toţi creştinii îşi reîmprospătează sufletul cu amintirile copilăriei, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de Crăciun, toate acestea creând o atmosferă de basm, linişte sufletească şi iubire.
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă Centrul de Informare al României Vă urează de sănătate şi fie că frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet să Vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!

Colinde, colinde
Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci ghiaţa se ‘ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcând ramurele,
Căci noaptea de azi-i
Când scântee stelele.
Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele…
De dragul Mariei
Şi al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.
Mihai Eminescu

EDITURA LITERA ÎN AN CENTENAR

În colecţia Centrului de Informare al României se regăsesc două exemplare a lucrării Arta românească de la origini până în prezent, ediţia a III-a apărută de sub tipar în anul 2017 la editura Litera, Bucureşti cu prilejul Centenarului Marii Uniri.

Autorul lucrării este Vasile Florea, specialist în istoria artei, unul dintre cei mai compentenţi profesionişti din domeniul artelor plastice, a publicat numeroase cărți, studii și articole privind arta românească și universală.

Prezentul volum reprezintă o sinteză a fenomenului complex al artei de pe teritoriul României începând din preistorie până în zilele noastre. Lucrarea este bogat ilustrată, încercând să dea o imagine de ansamblu cât mai sugestivă și cât mai cuprinzătoare a fenomenului abordat. Pentru o sistematizare a informației, materia volumului este împărțită pe capitole și subcapitole care corespund unor epoci, secole, arte și tehnici artistice.

PREZENTARE DE CARTE

În Centrul de Informare al României, în data de 17 decembrie a avut loc evenimentul de lansare a monografiilor Formarea competenţilor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul simultan, autor Aliona Briţchi, dr.  în ştiinţe pedagogice, lector universitar şi Formarea şi dezvoltarea culturii manageriale în instituţia preşcolară, autor Ludmila Cotos, dr. în ştiinţe pedagogice, lector universitar. Valentina Vacarciuc, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing, Biblioteca Ştiinţifică USARB, a prezentat expoziţia „Contribuţiile ştiinţifice ale profesorilor USARB: Aliona Briţchi, dr., Ludmila Cotos, dr.” La eveniment au participat profesorii şi masteranzii de la USARB.

1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ŞI A TUTUROR ROMÂNILOR

Ziua de 1 Decembrie marchează un eveniment istoric foarte inportant pentru tot poporul român. La 1 decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba-Iulia a adoptat o rezoluţie în care este atestată unirea tuturor românilor din Transilvania şi Banat cu România. În cadrul adunării, politicianul Vasile Godiş a citit rezoluţia Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.”

Libertatea și identitatea națională, simbol al demnității poporului român, au fost obținute cu sacrificii considerabile de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale.

1 decembrie a fost adoptată ca ziua naţională a României în anul 1990, fiind promulgată de fostul preşedinte al României Ion Iliescu.

Cu acest prilej urăm La Mulți Ani românilor de pretutindeni și tuturor celor ce simt și gândesc românește!

În spaţiul Centrului de Informare al României este vernisată expoziţia de documente ştiinţifice 1 DECEMBRIE – ziua naţională a României.

expo

Publicaţii periodice din colecţia CIR

Dintr-o întreagă tipologie de documente, publicaţiile în serie se disting prin caracteristici specifice care le fac drept principalul instrument de difuzare a informaţiei. Publicaţiile periodice reprezintă o importantă sursă de informare şi cunoaştere pentru toate categoriile de utilizatori, conţinînd în general, informaţia cea mai nouă dintr-un domeniu.

Prin intermediul revistelor literare sunt promovate operele unor scriitori, opere care constituie un manifest literar al epocii pe care o reprezintă.

În colecţia Centrului de Informare al Românieise regăsesc titluri cunoscute de publicaţii periodice ce se caracterizeazăprintr-o varietate de conţinuturi din diverse domenii.

Colloquia Professorum. Ediţia a VIII-a

În data de 12 octombrie 2018, în Biblioteca Ştiinţifică USARB și-a ținut lucrările Secţiunea ŞTIINŢE FILOLOGICE în cadrul COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia a VIII-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, dedicată celor 73 de ani de la fondarea Universităţii şi a Bibliotecii.

Atelierul nr.5
Aspecte actuale ale limbii şi literaturii ucrainene
Moderator: Diana Ignatenco

Ore de laborator

Studenţii de la Facultatea de Litere în cadrul orelor de laborator, cursul Introducere în filologie romanică, profesor universitar, dr. Angela Coşciug.