„TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE…”

Expoziţia electronică „TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE…” Mihai Eminescu – 170 de ani de la naştere a fost prezentată în cadrul evenimentului consacrat comemorării a 170 de ani de la naștere a marelui poet Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale, care a avut loc în data de 15 ianuarie 2020, în Sala Polivalentă a USARB. Eveniment organizat de către Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, în parteneriat cu Consulatul României la Bălți. La eveniment au fost prezenți distinși oaspeți, precum Excelența sa Ambasadorul României în RM Daniel Ioniță, Consulul general la Bălți Petrișor Dumitrescu, viceprimarul de Bălți Ghenadie Șmulschii, PS P Antonie, Episcop de Bălți ș.a.

Expoziţia a fost publicată pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, înregistrând mai mult de 20 440 vizualizări.

15 ianuarie – ZIUA CULTURII NAȚIONALE

Cu acest prilej, Centrul de Informare al României din Bălţi în colaborare cu Biblioteca Universității de Stat „Alecu Russo” vă invită la reflectare românească prin expoziția de carte cu genericul „TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE…Mihai Eminescu – 170 de ani de la naştere. Expoziția cuprinde publicații cu și despre Eminescu, lăsate drept moștenire de poet contemporanilor săi dar şi generațiilor care au urmat.

La Mulţi Ani România!

În data de 1 Decembrie toţi românii îi omagiază pe cei care acum 101 ani au reușit să realizeze un vis aparent imposibil: UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR. Această zi este un motiv de sărbătoare, dar și un moment de reflectare pentru fiecare român.

Cu acest prilej Centrul de Informare al României din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB adresează cele mai sincere urări de bine şi prosperitate tuturor românilor. Toţi doritorii de a-şi cunoaşte trecutul sunt aşteptaţi în spaţiile centrului pentru a descoperi valoroasa colecţie de cărţi istorice consacrată Marii Uniri, întitulată „România: Marea Unire 1918-2018. 100 de cărți”, coordonator prof. univ., dr. Ioan Scurtu.

Cele 100 de titluri, selectate și incluse în această colecție, au fost publicate în diferite perioade atât în România, cât și în Republica Moldova și oferă o imagine concretă asupra istoriografiei românești din sec. XX și începutul sec. XXI cu referire la Marea Unire din 1918.

VISARION PUIU: MEMORIE ȘI ISTORIE

În data de 17 octombrie la Biblioteca Științifică USARB a avut loc masa rotundă cu genericul: VISARION PUIU: MEMORIE ȘI ISTORIE. Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la naştere a Mitropolitului Visarion Puiu şi 55 ani de trecerea în nefiinţă. Activitatea a fost moderată de Lidia Pădureac dr., conf. univ., prim-prorector pentru activitatea didactică. Mesaje de salut au rostit Petrișor Dumitrescu, Consulul general al României la Bălţi, PS Antonie, Episcop de Bălţi, Mitropolia Basarabiei; Valeriu Capcelea, dr. habilitat, preşedintele Filialei Academiei de Ştiinţe din Moldova, Elena Harconița, Directorul Bibliotecii Științifice USARB, care a vorbit cu multă căldură despre personalitatea marcantă a Mitropolitului Visarion Puiu.

Despre viaţa şi activitatea unuia „dintre cei mai culţi clerici ortodocşi români din perioada interbelică” (N. Iorga ) – Mitropolitul Visarion Puiu, a vorbit Pr. Roman Botezat, consilier pentru Misiune, Cultură și Tineret a Episcopiei de Bălți în lucrarea O mitropolie desființată și un mitropolit uitat: Visarion PUIU. Doamna Ludmila Dobrogeanu, Directorul Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți, a relatat cu multe amănunte unele Considerațiuni privind construcția Catedralei „Sfinții împărați Constantin și Elena”, comunicarea fiind însoţită de fotografii istorice din colecţiile Muzeului. Despre proprietățile Episcopiei Hotinului, în baza documentelor de arhivă, a povestit Mariana Mihalevschi, muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți.

Lilia ABABII, coordonator al Centrului de Informare al României, BŞ USARB a prezentat expoziţia de documente din colecţiile Bibliotecii universitare: Mitropolitul Visarion Puiu, figură ilustră în Biserica românească.

Carte nouă românească

La început de octombrie Centrul de Informare al României din Bălţi s-a îmbogăţit cu o valoroasă colecţie de carte românească în total 295 titluri în 295 exemplare în valoare de circa 65 000 lei. Este acoperită o gamă vastă de domenii: istorie şi ştiinţe politice, jurnalism, cultură, limba română, literatura română, artă, turism, ecologie şi geografie.

Acest lucru a fost posibil graţie Proiectului de Dotare cu resurse informaţionale a Centrului de Informare al României, susţinut financiar de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Bucureşti, România.

Titluri noi de carte în colecţia Centrului de Informare al României

Arta refugii: O copilărie transilvană.

„O carte de suflet care oferă cititorului o invitaţie la o călătorie tihnită şi plină de farmec prin Iaşii de odinioară. Călăuză este prinţul român Rudolf Suţu (1880-1949)”.
Filip-Lucian Iorga

Iaşii de odinioară

Roman semnat de „Paul Goma – unul dintre cazurile cele mai tulburătoare ale literaturii româneşti. Goma a fost cel mai radical, cel mai sonor oponent al opresiunii comuniste din România.”
Gheorghe Grigurcu