Ziua Limbii Române. 31 august – sărbătoarea naţională „Limba noastră”.

Pe 31 august 1989 în Sovietul Suprem al RSSM a fost votată cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și alfabet. Ulterior, ziua de 31 august este declarată sărbătoare națională în Republica Moldova.
Cântăreţul limbii noastre Alexei Mateevici : Poet, publicist, folclorist, traducător (expoziţie on-line)

Anunțuri

O lecţie deschisă în CIR

În ziua de 1 iunie în Centrul de Informare al României, Biblioteca Științifică USARB, viitorii jurnalişi de la Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, împreună cu profesoara d-na Maria Abramciuc, doctor în filologie, conferenţiar universitar, au prezentat şi au apărat proiecte individuale. Fiecare proiect a cuprins prezentarea unui ziar şi a unei emisiuni tv din diferite ţări (Italia, România, Marea Britanie, Rusia, SUA). Toate prezentările au fost discutate, analizate şi apreciate de participanţi.

Dr. arhitect Alexandru Budişteanu în ospeţie la Centrul de Informare al României

În ziua de 26 mai 2017, în Centrul de Informare al României a fost organizată masa rotundă cu distinsul dr. arhitect  Alexandru Budişteanu, Membru al Consiliulti Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române, Preşedinte Emerit al Filialei din România a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limbă Engleză (ESU), Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – Republica Moldova, Preşedintele Fundaţiei Culturale „Alexandru Budişteanu”, Ofiţer al Ordinului Naţional Serviciul Credincios al României.

La eveniment au participat oaspeţi din România: d-nul Constantin Şonea, strănepotul lui Marcu Văluţă (fostul director al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi) cu soţia Ida Popescu, Marius Dumitrescu, vicepreşedintele Fundaţiei „Alexandru Budişteanu” şi doamna Lia Pascari, director Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, au participat elevii şi profesorii Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, bibliotecarii Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Această prezentare necesită JavaScript.

Marina Magher, coordonatorul Centrului de Informare al României, moderatorul evenimentului, a prezentat două expoziţii online: „Dr. architect Alexandru Budişteanu, bucureşteanul de la Bălţi” şi „Marcu Văluţă – „…profesor al profesorilor”. Elevii clasei a XI-a au relatat despre viaţa şi activitatea acestor două personalităţi remarcabile în istoria Liceului şi oraşului Bălţi şi le-au adresat oaspeţilor întrebări.

Dr. arhitect Alexandru Budişteanu a mulţumit pentru apreciere şi cuvintele calde ce i s-au adresat, spunând că întotdeauna este cu gândul la Basarabia, la Bălţi, la Liceul său drag unde a venit şi în acest an pentru a înmîna Premiul „Alexandru Budişteanu” celor mai buni elevi. Acest Premiu a fost instituit de Dumnealui acum două decenii în urmă în cadrul Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi.

Domnul Al. Budişteanu i-a mulţumit pe toţi prezenţi pentru atenţie acordată. La finele vizitei sale în Biblioteca Ştiinţifică USARB,  d-nul Al. Budişteanu a intrat şi în sala de lectură 4, Documente în limbi străine, unde este plasată colecţia Nicolae Varnay , donată Bibliotecii Ştiinţifice în anul 2015 de către fiica sa Ileana Budişteanu, arhitect, conferenţiar universitar, doctor. Colecţia conţine cărţi şi reviste din domenii: lingvistică, limbă şi literatură română, engleză, franceză, germană, latină şi magheară, religie, filosofie, drept.

Invitaţie la lectură. Botoşani-Ipoteşti

În cadrul Săptămânii consacrate Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova şi Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor în România, pe data de 28 aprilie, în Centrul de Informare al României, Biblioteca Științifică USARB, dr., Ala Sainenco, conf.univ., directorul Memorialului Ipoteşti, Centrul National de Studii „Mihai Eminescu”, a prezentat Fondul Documentar Ipotești și Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”.

La eveniment au participat studenții şi masteranzii de la Facultatea de Litere, ghidați de profesorii de la Catedra de limba română și filologie romanică şi Catedra de literatura română şi universală. Dna Ala Sainenco a vorbit despre oraşul Botoşani, menţionând remarcabilele locuri şi monumente ale acestei localităţi şi completând colecţiile CIR cu un set valoros de documente audio/video, reviste, broşuri, seturi de cărţi poştale, pliante.

Dezbateri publice la subiectul Cartea tipărită vs e-book la Biblioteca Științifică USARB

În ziua de 27 aprilie 2017, conform programului Săptămânii consacrate Zilei Bibliotecarului în RM și a Zilei Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile „Biblioteca Ta – Progresul Tău”, în Biblioteca Ştiinţifică USARB, Centrul de informare al României au avut loc dezbateri publice privind Cartea tipărită vs e-book. Evenimentul a fost deschis de Valentina Topalo, şef serviciu […]

CEEOL un important furnizor de e-reviste academice și cărți electronice

În ziua de 20 aprilie în Centrul de Informare al României, Biblioteca Științifică USARB, a avut loc trainingul CEEOL: cercetare şi modalităţi de indexare, trainer Iulian Țanea, România, reprezentant al Central and Eastern European Online Library.

CEEOL, cu sediul în Frankfurt am Main, Germania, este un important furnizor de reviste e-academice şi e-cărți în domeniul umanistic şi ştiinţelor sociale din Europa Centrală şi Europa de Est. Peste 600 de editori au încredinţat CEEOL reviste şi cărţi electronice de calitate care acoperă la moment mai bine de 1560 reviste, peste 350 000 de articole.

Foarte important – 320 de reviste sunt din România, începând cu luna aprilie şi din USARB, Republica Moldova, pe diferite domenii umaniste (sociologie, filosofie, teologie, literatură, filologie, studii europene, istorie, politică etc). Iulian Țanea a prezentat conţinutul bazei de date; modalităţile de accesare; criteriile de căutare, regăsire, filtrare a informaţiei; personalizare şi analiză a rezultatelor, precum şi modalităţile de indexare a publicaţiilor noi. Agenda evenimentului a inclus și o trecere în revistă a bazelor de date: ISI Thomson Reuters – Web of Knowledge (bază de date bibliometrică şi bibliografică, produs al Institute for Scientific Information din Philadephia, SUA), SCOPUS.

Această prezentare necesită JavaScript.