Constantin Brâncuși – perfecțiunea românească, ediţia a II-a.

Luni, 20 februarie, în cadrul Centrului de Informare al României, s-a desfășurat activitatea cu genericul Constantin Brâncuși – perfecțiunea românească, ediţia a II-a, consacrată omagierii în data de 19 februarie a marelui sculptor român.

Invitați de onoare ai evenimentului: Petrişor DUMITRESCU, consulul general al României la Bălţi; Narcis AFRĂSINEI, director adjunct Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu la Chișinău. În luările de cuvânt oaspeții au subliniat contribuția covârșitoare a marelui artist român la înoirea limbajului și viziunii plastice și la redefinirea sculpturii contemporane.

Elevii şi studenţii participanţi la conferinţă au adus un omagiu creației brâncușiene prezentând comunicări:

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB

  • Tatiana ȚIRIGAN, Constantin Brâncuși: copilăria, Craiova și ucenicia;
  • Corina CUCIUC, Constantin Brâncuși: București şi Academia de Arte Frumoase;
  • Natalia POIAG, Brâncuși la Paris.

Colegiul Politehnic din Bălţi

  • Doru ROȘCA, Atelierele lui Brâncuşi din impasse Ronsin;
  • Constantin CALUGÎR, Eugen GORDILĂ, Tîrgu Jiu.

Facultatea de Litere USARB

  • Maria ROTARU, Opera și prietenii marelui sculptor;
  • Olga MORARU, Ultimile lucrări, ultimii prieteni, moștenirea.

Activitatea s-a desfăşurat în format mixt. Online au participat la activitate elevii de la Colegiul Politehnic din Bălţi, ghidați de profesoara de geografie şi biologie, Natalia POSTOLACHE; elevii şi profesorii de la Gimnaziul „Andrei Porcescu” din com. Căinarii Vechi, r-nul Soroca, director Grigore MARINESCU. În sala centrului au fost prezenţi elevii clasei a IV-a, de la Liceul Teoretic Orizont din Bălţi, elevi, studenţi, profesori şi bibliotecari USARB.

Pentru prestaţia înaltă studenţii participanţi la eveniment au primit diplome de participare. Activitatea a fost moderată de Lilia ABABII, coordonatoarea Centrului de Informare al României.

Omagiu lui Grigore VIERU

Marţi, 14 februarie cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, în incinta Centrului de Informare al României din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost organizat un eveniment cultural cu genericul Omagiu lui Grigore VIERU – poetul care ne uneşte.

La eveniment au participat: Petrişor DUMITRESCU, consulul general al României la Bălţi, Lilia TRINCA, decana Facultății de Litere, Lucia BALANICI, prodecana Facultății de Litere, studenţi, profesori şi bibliotecari USARB. În luările de cuvânt oaspeţii au reliefat importanţa evenimentului şi valoarea inestimabilă a creaţiei lui Grigore Vieru. Versurile sale ilustrează stări de spirit de o rară autenticitate, conturate în enunţuri poetice armonioase şi limpezi, sugestive şi sincere.

Activitatea a fost organizată în colaborare cu Centrul de cultură și civilizație franceză USARB, coordonatoarea centrului, Ludmila CABAC, dr., conf. univ. Studenții francofoni (gr. FE31Z; FET21Z), ghidaţi cu mult profesionalism şi dedicaţie de către Ludmila CABAC au realizat traduceri din creaţia marelui poet. În cadrul activităţii studenţii au prezentat un recital de poezie viereană în limba română şi în limba franceză (traduceri proprii). Lectura în limba franceză a fost realizată de Paul-Louis BONFANTI şi Jacques BAUMANN, voluntari de la Alianţa Franceză din Moldova.

Întrebat fiind ce este pentru dumnealui poezia, Grigore Vieru a răspuns: Poezia, pentru mine, reprezintă dragostea de pământ, de pământul din care te tragi, iubirea pentru limba strămoșilor tăi. Poezia […] este răzbunarea frumuseții pe urâțenie. O răzbunare creștinească!

La eveniment au răsunat poezii din ciclul:

Cântece pentru ţară, limbă şi pământ
Veronica CUMPĂTĂ – În limba ta / Dans ta langue
Elena-Mădălima ROTARU – Testament / Testament

Cântece pentru mama
Nicoleta GHEORGHIŢĂ – A venit toamna / L’automne est arrive
Mihaela NACLADA – Mică baladă / Petite balade
Iuliana CHIRICĂ, Mihaela NACLADA – Puișorii / Les poussins
Maria RĂCILĂ – Chipul tău, mamă / Ton visage, mere

Cântece de iubire
Alexandru FEDAŞ – Când / Quand
Vadim GRUMEZA – Solitudine / Solitude
Dorina CIRISĂU – De acum / Des maintenant; Creangă de măr / Branche de pommier
Daniela ORAC – Locuiesc /J’habite

Poezie din categoria artelor poetice
Iuliana CHIRICĂ – Poetul /Le poete

Pe final de activitate publicul a trăit revelaţia de al audia pe poet într-un recital de poezie, vizionând expoziţia de carte Popas în lumea lui Grigore Vieru: cărţi aniversare 2023realizată de Veronica Barbaroş, bibliotecară, Secţia de Relaţii cu publicul BŞ USARB.

Pentru prestaţia înaltă studenţii participanţi la eveniment au primit diplome de participare. Activitatea a fost moderată de Lilia ABABII, coordonatoarea Centrului de Informare al României.

1 decembrie – Ziua Naţională a României

Adresăm publicului larg expoziţia de cartecare are menirea să aducă în prim plan documente din colecţia Bibliotecii Universitare ce valorifică opera uriaşă, de înfăptuire, după atâtea veacuri de luptă, a idealului unităţii naţionale. Totodată prin intermediul documentelor expuse este prezentată activitatea a zeci de personalităţi basarabene care au avut contribuţii importante la realizarea Marii Uniri din 1918.

Masa rotundă „Personalităţi basarabene care au înfaptuit Marea Unire”. Comunicat

O activitate memorabilă, într-un loc frumos, cu oameni minunați a avut loc vineri, 25 noiembrie 2022, când am marcat Ziua Naţională a României, în contextul aniversării în data de 1 Decembrie, 104 ani de la Marea Unire.

Centrul de Informare al României (CIR) din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, Consulatul General al României la Bălți, în cooperare cu și Facultatea de Drept și Științe Sociale a USARB, a organizat masa rotundă cu genericul PERSONALITĂŢI BASARABENE CARE AU ÎNFĂPTUIT MAREA UNIRE! Evenimentul a cuprins şi expoziția de carte „Miracolul Unirii”, din colecția Bibliotecii Științifice a USARB.

La eveniment au fost prezenţi: Petrișor Dumitrescu, consulul general al României la Bălţi, Lidia Pădureac, prim-prorector pentru activitatea didactică USARB, Virgiliu Bîrlădeanu, șeful Secției Istorie Contemporană, Institutul de Istorie al MEC, și Ludmila Cojocaru, director, Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din cadrul Muzeului Național de Istorie al Republicii Moldova.

Evenimentul a fost moderat de doamna Lilia Ababii, coordonatoarea CIR. Studenții de la specialitatea Istorie și educație civică din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale au valorificat amintirea personalităților marcante ai Sfatului Țării care au susținut și votat Unirea cu România: Constantin Stere, Ion Pelivan, Anton Crihan, Ion Inculeț, Elena Alistar, Vasile Stroescu, Ion Buzdugan și Pan Halippa. Tinerii studioși au remarcat importanța deciziilor și acțiunilor marilor patrioţi care au condus la hotărârea Sfatului Ţării de Unire a Basarabiei cu România.

În discursul său, consulul general al României la Bălţi a subliniat că aniversarea Zilei Naționale a României reprezintă un moment de mare încărcătură emoțională, în care readucem în atenție momentele importante ale istoriei noastre, ne omagiem marile personalități, arătăm lumii întregi bogăția morală și spirituală, valoarea limbii, participarea la progresul umanității a poporului român și, cu credință nemărginită în suflet și dragoste de patrie, ne susținem permanent angajamentul de a lucra la făurirea unui viitor minunat generațiilor viitoare.

Masa rotundă „Personalităţi basarabene care au înfaptuit Marea Unire”. Program

În ajun de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, în contextul aniversării a 104 ani de la Marea Unire a românilor, în cadrul Centrul de Informare al României  se va desfăşura Masa rotundă cu genericul PERSONALITĂŢI BASARABENE CARE AU ÎNFĂPTUIT MAREA UNIRE.

Activitatea are drept scop să aducă în atenţia celor de azi memoria marilor patrioţi, care s-au jertfit pentru împlinirea idealului reântregirii neamului. Comunicatorii vor aduce în prim plan principale momentele istorice care au condus la hotărârea cu o mare majoritate de voturi a Sfatului Ţării, privind Unirea Basarabiei cu patria-mamă România.

Mioriţa – izvorul nemuririi, 170 ani de la publicare

Marţi, 27 septembrie, în cadrul Centrului de Informare al României din Bălţi, s-a desfășurat Masa rotundă cu genericul MIORIŢA – IZVORUL NEMURIRII, 170 ani de la publicare. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consulatul General al României la Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică USARB şi Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.

La eveniment au fost prezenţi: Petrişor DUMITRESCU, consulul general al României la Bălţi (conectare on-line); Anatol MORARU, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB. Oaspeții au vorbit despre măiestria creatoare a poporului român, despre sentimentul intens al dăinuirii dincolo de veacuri a „cîntului mioarei” care transmite contemporanilor certitudinea unui mesaj de încredere în viaţă, un fior de dârzenie şi nestrămutare.

Tinerii cercetători participanţi la activitate au încercat să surprindă ştiinţific fenomenul pe nume Balada Mioriţa abordând subiectul din diverse aspecte: Geneza universului mioritic. Maria ROTARU, gr.RF31Z; Versificație și procedee de compoziție. Olga MORARU, gr.RF41Z; Importanţa Mioriţei şi rolul ei în literatura universală. Anastasia SOROCEANU, gr.RF41Z; Facultatea de Litere, USARB; Omul şi moartea. Mirela FÎNTÎNA; Mioriţa şi noi. Andreea TODEREAN, gr.404, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.

Balada Mioriţa a fost recitată în limba franceză de către Mădălina ROTARU şi Veronica CUMPĂTĂ, gr. FE31Z, Facultatea de Litere, USARB. Mioriţa a sunat şi în aromână în interpretarea Laviniei GROZAVU, elevă clasei a 9 ”E” Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălţi.

Publicul prezent la activitate a descoperit balada Mioriţa în text original şi tradus în 15 limbi în paginile documentelor vernisate în expoziţia de carte cu genericul Mioriţa, cea mai frumoasă epopee pastorală din lume.

Natalia LUCHIANCIUC, bibliotecară, sala de lectură Ştiinţe Filologice a prezentat publicului lucrarea MIORIŢA, parte componentă a patrimoniului CARTE RARĂ BŞ USARB. Lucrarea cuprinde textul baladei reprodus în cinci limbi străine: engleză, franceză, germană, rusă şi spaniolă. Prezentarea artistică precum şi scrierea textelor, cu un caracter de literă anume, creat pentru Mioriţa” aparţin graficianului Emil Ghendea. Motivele fotografice au fost realizate de Dan Grigorescu. Lucrarea deţine un caiet cu comentarii la volum şi la discul de vinil ale profesorului Zoe Dumitrescu-Buşulenga în versiune engleză, franceză, germană, rusă şi spaniolă. Lucrarea a fost oferită bibliotecii universitare de Asociaţia culturală Pro Basarabia şi Bucovina” filiala Galaţi.

Pe final de activitate au încântat publicul cu interpretarea Baladei Mioriţa elevele clasei a 9 ”E” Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Lavinia GROZAVU şi Cristina PROCOPENCO.

În public au fost prezenţi studenţi de la USARB; elevi de la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”; elevii clasei a 9-a ”E” Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălţi, ghidaţi de profesoara de limba română Liuba RĂZMERIŢĂ.

Participanţii la activitate cu comunicări şi recitaluri au primit din partea Consulul general al României Petrişor DUMITRESCU cărţi şi certificate de participare. A moderat activitatea Lilia ABABII, coordonatoarea Centrului de Informare al României.