Ştefan cel Mare şi Sfânt – suflet din sufletul neamului meu

Ştefan cel Mare este cea mai reprezentativă figură voievodală, este un simbol al conştiinţei noastre supreme de neam. Cronicarul Grigore Ureche în „Letopiseţul Ţării Moldovei” despre Ştefan cel Mare spunea: „La lucru de războaie meşter, unde era nevoie, însuşi se vâra, ca văzându-l ai săi, să nu îndărăpteneze, şi pentru aceia rar războiu de nu biruia.”

Chipul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în desenele copiilor

În data de 2 iulie întreagă suflare românească își amintește cu pietate de cel mai mare voievod  al Țării Moldovei și apărător al neamului, Ștefan cel Mare și Sfânt (1457 – 1504). Aproape jumătate de veac, cât s-a aflat la scaunul țării a atins cele mai înalte culmi ale gloriei militare, învingând pe câmpul de luptă dușmanii și armate pe care nu le mai învinsese nimeni până atunci. Ștefan cel Mare a devenit o legendă, o baladă, o istorie, o memorie pururea vie, a devenit el însuți un templu, templul Conștiinței Naționale.

Centrul de Informare al României împreună cu elevii Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare” din or. Drochia îl omagiază pe Ştefan cel Mare organizând un colaj de desene consacrate voievodului.

Nicolae Iorga, savant cu renume mondial!

Nicolae Iorga, istoric, critic literar, dramaturg, enciclopedist, om politic și de stat, este titlul expoziţiei organizate cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naștere a marelui savant.

Nicolae Iorga, personalitate marcantă a culturii româneşti, despre grandioasele sale înfăptuiri nu putem vorbi decât la superlativ. Opera sa cuprinde numeroase domenii: monografii de oraşe, de domnii, de familii, istoria bisericii, a armatei, comerţului, literaturii, tipăriturilor, a călătorilor în străinătate etc. Datorită activităţii sale prodigioase pentru dezvoltarea culturii româneşti, Nicolae Iorga este ales în anul 1910 membru titular al Academiei Române.

Expoziţia de documente vine să prezinte publicului larg opera lui Nicolae Iorga prezentă în colecţia BŞ USARB dar şi documente de referinţă ce reflectă activitatea marelui cărturar.

Monumente istorice din România

În fiecare an, în data de 18 aprilie sărbătorim Ziua Internaţională a Monumentelor şi siturilor istorice. Scopul principal ale sărbătorii e de a promova conservarea, protejarea şi valorificarea monumentelor de patrimoniu cultural mobil, imobil şi imaterial.
O bogată colecţie de documente ce relatează despre cele mai frumoase monumente istorice existente pe teritoriul României, aşteaptă publicul interesat în incinta Centrului de Informare al României.

21 martie – Ziua Poeziei

Vineri, 19 martie 2021, Centrul de Informare al României din Bălți în colaborare cu Consulatul General al României la Bălți și Biblioteca Științifică a Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, a organizat un eveniment cultural dedicat Zilei Internaţionale a Poeziei, care este marcat în fiecare an, începând cu 21 martie 1999.

Scopul activităţii este omagierea, odată în plus, a poeţilor din lumea întreagă, care prin creaţia lor și-au adus o contribuție de valoare incomparabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale.

Consulul General al României la Bălţi, Petrişor DUMITRESCU, a adresat un mesaj de salut participanţilor la eveniment. Oaspete de onoare al evenimentului a fost Margareta CURTESCU, poet, eseist, scriitor și critic literar, care a vorbit despre poezie ca gen literar, captivând publicul cu un recital de poezii din creaţia proprie.

Lilia ABABII, coordonatorul Centrului de Informare al României din Bălţi, a vorbit despre importanţa evenimentului şi necesitatea promovării poeziei ca artă deschisă în rândul tinerei generaţii.

La activitate au fost prezentate trei comunicări ştiinţifice, semnate de trei profesoare de limba română de la instituţii preuniversitare din Nordul Moldovei însoţite de recitaluri de poezie ale elevilor:

  • Nicolae Dabija, adevărat simbol al iubirii de limbă şi neam

Rodica BUDEANU (Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, com. Cotiujenii Mici, r-nul Sîngerei). Recital: Cornelia Bătrînescu, Mirela Colesnic, Loredana Oxenti, Alina Şoldan

  • Dumitri Matcovschi, poetul care elogiază trecutul, oferindu-ne lecţii de demnitate pentru un viitor mai bun

Tatiana CACIULA (Liceul Teoretic „Vasile Coroban”, or. Glodeni). Recital: Gabriel Ilaşciuc, Maria-Adelina Eladi, Nicoleta Reaboi, Minodora Mandatari, Anastasia Macaru.

  • Adrian Păunescu, poetul care a ştiut ce înseamnă cuvintele: ţară, neam. patriotism

Aliona RÎBAC (Gimnaziul din s. Gribova, r-nul Drochia). Recital: Gheorghe Vieru, Simina Vieru, Vlad Rusu, Adriana Cojocaru.

Un recital de poezii din creaţia poeţilor români: Marius Robu, Nicu Hăloiu, Grigore Vieru, Vasile Alecsandri, dar şi din creaţia proprie a fost prezentat de studentele de la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi: Andreea Toderean, Valeria Carpenco, Alina Cazacu, Eugenia Batîr, Mirela Fîntîna.

Ziua Internațională a Poeziei

21 martie – Ziua Internațională a Poeziei, urmăreşte scopul de recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale, de asemenea, să susțină creația poetică, stabilind un dialog între poezie și alte genuri ale creației.

Proiectul de parteneriate transnaționale, Republica Moldova – România

În cadrul Centrului de Informare al României din Bălţi a demarat Proiectul de parteneriate transnaționale „Educație on-line fără hotare”. Elevii de la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi, ghidaţi de Aurelia Adamciuc, profesoară de biologie s-au întrunit la prima activitate on-line (Google Meet) cu genericul „Apa esenţa vieţii” cu elevii de la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi.

Ziua Brâncuși în Centrul de Informare al României din Bălţi

Pe 19 februarie 2021, Centrul de Informare al României din Bălți, Biblioteca Ştiinţifică USARB a organizat evenimentul cultural „Ziua Brâncuși” în cadrul căruia a fost onorată viaţa şi opera celui mai mare artist român din toate timpurile.

În cuvântul de deschidere a evenimentului personalitatea sculptorului a fost evocată de către Excelența Sa, Petrişor DUMITRESCU, Consulul general al României la Bălţi.

Sesiunea de comunicări a cuprins: „Schiţă din biografia lui Brancuși”, Daniel Cazacu, elev la Școala de Arte Plastice pentru Copii mun. Bălți, profesorul Ferdinand Oliva, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi a vorbit despre „Constantin Brâncuşi – artistul revoluţionar”, „Simplitatea liniei şi complexitatea formei în opera lui Brâncuși” Xenia Mereuţă, „Imagine şi simbol în opera lui Brâncuşi” Ilona Rezmeriţa, eleve la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, clasa XI ”F”, „Aforismele şi scrierile lui Brâncuşi”, Lilia Ababii, Coordonator Centrul de Informare al României din Bălţi.

A urmat prezentarea expoziţiei de documente „Constantin Brâncuși – sculptorul sufletului românesc” – 145 de ani de la naștere.

Evenimentul s-a încheiat cu vizionarea filmului documentar „Constantin Brâncuşi – Portret – Omul şi Timpul”.